Gemeente Dinkelland - aanvraag omgevingsvergunning - Denekamp, Foksweg 27: het plaatsen van een mono-mestvergister

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure.

Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist.

Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven.

Het is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen.

Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:

Waar: Denekamp, Foksweg 27

Project: het plaatsen van een mono-mestvergister

Ingekomen: 01-10-2021 

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Nicolaasplein 5, 7591 MA Denekamp / Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Telefoon: 0541 854 100 Fax: 0541 854 320 E- mail: info@Dinkelland.nl

Naar boven