Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 346520omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Maasstraat 5, 5384 NE te Heesch

Datum ontvangst: 01-10-2021

 

Het plaatsen van een kozijn

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch,13 oktober 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze