Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 346468omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 22 september 2021 tot en met 29 september 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Logistiek Park Moerdijk, Klundert

plaatsen en verplaatsen van stuwen (fase 1 LPM)

27 september 2021

Groenstraat 25A, Willemstad

bouwen van 18 garageboxen

23 september 2021

Teunisbloem 23, Zevenbergen

plaatsen van een tuinhuis

23 september 2021

nabij Uilendijk, Roode Vaart, Blokdijk, Ketelpolder West en Ketelpolder Oost, Moerdijk

aanleggen van een kabeltracé (van rechtswege)

28 september 2021

Markweg Zuid 34, Heijningen

veranderen milieu (uitbreiding met drie pultrusie machines)

23 september 2021

Slobbegorsedijk 9, Heijningen

legaliseren van een verdiepingsvloer in de loods

27 september 2021

Lapdijk, Moerdijk

plaatsen huismuspalen en vleermuispalen

24 september 2021

Kreekdijk 1, Standdaarbuiten

veranderen en vergroten van een dakkapel

28 september 2021

Krukweg, Arenbergsesingeldijk, Nieuweweg, Molenweg en Langeweg, Klundert

aanleggen van een nieuw kabeltracé (van rechtswege)

28 september 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.