Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 345976evenementenvergunningBesluit evenementenvergunning Verleend 

 

Stadsdeel: Zuid

Verleend: het houden van event Beeldenroute ARTZUID 2021 ter hoogte van

Datum van:01-10-2021

Datum t/m:17-10-2021

Tijd van: 10:00

Tijd tot: 18:00

Bezoekers drukste moment: 125

Activiteiten:Bezoekers kunnen langs een aangegeven éénrichting looproute van 5 kilometer 50 beelden in de openbare ruimte bekijken op de Apollolaan, Minervalaan, Churchilllaan, Stadionplein en Zuidas.

Verzonden naar aanvrager op: 01-10-2021

Kenmerk gemeente: Z/21/1865185

 

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar evenementenvergunning.sdz@amsterdam.nl--> en vermeld straatnaam, huisnummer en het gemeente kenmerk in uw verzoek.

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: Gemeente Amsterdam T.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

 • -

  eventueel uw e-mailadres.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad 'Contact'.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar de website van de Rechtspraak.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.