Besluit verlenging beslistermijn omgevingsvergunning WEEK 40

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij de termijn van onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd met maximaal zes weken.

  • 1.

    2021WB0179, Kennemerlandrecht 17, oprichten woning (kavel 22)

  • 2.

    2021WB0184, Kennemerlandrecht 11, oprichten woning (kavel 26)

  • 3.

    2021WB0180, Kennemerlandrecht 8, oprichten woning (kavel 31)

De beslissing om de beslistermijn te verlengen wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Een dergelijke beslissing is in beginsel niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

 

Naar boven