Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 345710omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Garderbroekerweg 237A Kootwijkerbroek, legalisatie van het gewijzigd uitvoeren ten opzichte van verleende omgevingsvergunning 2017W2500

 

Zaaknummer 2021W2145

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.