Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 345708omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Nederwoudseweg 19A Barneveld, het verbouwen en uitbreiden van De Burgthof

 

Zaaknummer 2021W2143

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.