Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 345702omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, Buntveenweg 57 Zwartebroek, brandveilig gebruik

 

Zaaknummer 2021W2521

 

Datum indiening: 30-09-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.