Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 345690omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 64 Barneveld, het kappen van 1 berk

 

Zaaknummer 2021W2509

 

Datum indiening: 29-09-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.