Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 34541Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen/veranderen van de binnenruimte op het perceel Burgemeester Kooimanweg 1 te Hensbroek

Op 29 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanpassen/veranderen van de binnenruimte op locatie Burgemeester Kooimanweg 1 te Hensbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0045. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Brandveilig gebruik (vergunning)

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure met een behandeltermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.