Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 345101omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor aanbrengen van een beeldmerk van Toon Hermans op de toneeltoren, Mgr. Claessensstraat 2, 6131AJ Sittard

Locatie: Mgr. Claessensstraat 2, 6131AJ Sittard

Ontvangstdatum: 28 september 2021

Kenmerk: 2021-018886 Z/21/051139

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.