Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 344989omgevingsvergunningBesluit op omgevingsvergunning regulier, Meindert van Hamstraat 10, 6137HX Sittard

Betreft: het repareren van fietsen in bus onder carport bij woonhuis (bedrijf aan huis)

Locatie: Meindert van Hamstraat 10, 6137HX Sittard

Datum besluit:30 september 2021, Verzenddatum besluit: 1 oktober 2021

Kenmerk:2021-003126 Z/21/017686

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • gebruiken van gronden anders dan waarvoor deze zijn bestemd

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Niet eens met het besluit?

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. Dit kan via

https://www.sittard-geleen.nl(trefwoord bezwaar / bezwaarschrift). Daarvoor heeft u uw DigiD (elektronische handtekening) nodig. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen.

Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Gemeente Sittard-Geleen,

Postbus 18 6130 AA SITTARD. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.

Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.