Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 343657omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding, Populierenlaan 32 te Enkhuizen

Op 27 september 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Populierenlaan 32 te Enkhuizen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001537. De melding betreft:

  • verwijderen van asbest

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.