Verbouwen van het Van Doesburgcentrum naar 13 appartementen Brouwenaarstraat 2

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het verbouwen van het Van Doesburgcentrum naar 13 appartementen op het adres Brouwenaarstraat 2 in Vlissingen (25-01-2021)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven