Aangevraagde omgevingsvergunning Velder ong. en Bestseweg ong. in Liempde

 

Ontvangen op 30 september 2021:

- Velder ong. en Bestseweg ong.: het inrichten van 4 deelgebieden tot natuurgebieden op Velder (Percelen D395, 483, 489, 641, 643, 1333, 1436, en 1437)

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

 

Naar boven