Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 343110ander besluit van algemene strekking



Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren, gemeente Oisterwijk

 

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’ voorziet enerzijds in de realisatie van een niet-agrarisch bedrijf met statische opslag en verhuur van bedrijfsruimten aan derden aan de Helvoirtseweg 25a en anderzijds in het afsplitsen van het perceel Helvoirtseweg 25b van het agrarische bedrijf gevestigd aan de Helvoirtseweg 27 om deze te herbestemmen naar een reguliere burgerwoning.

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’ ter inzage.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 25a-b en 27, Haaren’ [NL.IMRO.0824.BPHlvrtswg25aben27-ON01 ], ligt met ingang van 8 oktober 2021 tot en met 18 november gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • op afspraak bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur.

    Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij de gemeenteraad van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk, of mondeling bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.