Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 342699omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor realiseren aanbouw BS de Lemborgh, Salviusstraat 2, 6141 LK Limbricht

Locatie: Salviusstraat 2, 6141LK Limbricht

Ontvangstdatum: 17 september 2021

Kenmerk: 2021-017774 Z/21/049031

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.