Appelhaven 2 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Appelhaven 2, Verbouwen woning

Verzonden 27 september 2021

Naar boven