Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 34244Beschikkingen | afhandelingMelding Activiteitenbesluit milieubeheer Schey 12, 6255 NL Noorbeek

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend dat de volgende melding is ingekomen, waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is, voor:

- het veranderen van de inrichting, gevestigd op het adres Schey 12, 6255 NL Noorbeek. De melding heeft betrekking op het vergroten van een opslagloods.

Tegen deze melding kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 4 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans