Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 342278omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiding stal en plaatsen silo's, Heistraat 2, 6142AL Einighausen

Locatie: Heistraat 2, 6142AL Einighausen

Ontvangstdatum: 8 september 2021

Kenmerk: 2021-016845 Z/21/047144

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.