Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Tot en met 29 september 2021 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

- Brink 3, het plaatsen van tijdelijke reclame-uitingen (30/09);

- Industrieweg 30, het plaatsen van reclame-uitingen (24/09).

 

Geweigerde vergunning (reguliere procedure)

Kamerlingh Onneslaan 13, het kappen van een berk (28/09).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

 

Naar boven