Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 341594omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Kerkstraat 3A Voorthuizen, het plaatsen van een overkapping en het vervangen van de schutting

 

Zaaknummer 2021W2106

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.