Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 341593omgevingsvergunning



Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Dronkelaarseweg 19 Terschuur, het bouwen van een schuur

 

Zaaknummer 2021W2103

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.