Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 341592omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Wattstraat 12 Barneveld, het uitbreiden van het bedrijfspand

 

Zaaknummer 2021W2033

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.