Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 341378omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, Raperbeek 78 Barneveld, het plaatsen van een erfafscheiding

 

Zaaknummer 2021W2491

 

Datum indiening: 23-09-2021

 

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.