Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe kantoorruimte en een werknemersverblijf voor 60 werknemers op het perceel Vleetweg 1, 1619PP Andijk

De gemeente heeft op 29 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000370 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe kantoorruimte en een werknemersverblijf voor 60 werknemers op locatie Vleetweg 1, 1619PP Andijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven