Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 340071omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Pijlstaart 18, 1616GM Hoogkarspel

Op 28 september 2021 is een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel op locatie Pijlstaart 18, 1616GM Hoogkarspel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001555. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Drechterland via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Drechterland