Aanvraag omgevingsvergunning opsplitsen loods Nieuwe Kruidmolenweg 11

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het opsplitsen van de loods op het adres Nieuwe Kruidmolenweg 11 in Vlissingen.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven