Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 339035omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor Aanpassen uitbreiding Leeuwerik, Boschweg 70 Einighausen, STD00 T 01259

Locatie: Boschweg 70 Einighausen, STD00 T 01259

Ontvangstdatum: 17 september 2021

Kenmerk: 2021-017766 Z/ 21/049004

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.