Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 338996omgevingsvergunningOntwerpbesluit voor het intrekken van omgevingsvergunning Dintherseweg 71, 5472 LG te Loosbroek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

 

Ontwerpbesluit voor het geheel intrekken van omgevingsvergunning m.b.t. de op 27 mei 2019 verleende omgevingsvergunning

 

Verzenddatum: 28-09-2021

 

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemesster en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelijke zienswijze contact op met de betreffende Afdeling

 

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-uitgebreide procedure

 

Heesch, 6 oktober 2021

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze