Reguliere omgevingsvergunning verleend Hooidijk 3 te Zeijen; het uitbreiden van een werktuigenberging

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning verleend hebben.

Locatie : Hooidijk 3 te Zeijen

Omschrijving : het uitbreiden van een werktuigenberging

Verzonden : 28 september 2021

Kenmerk : WABO-20210971

Rechtsmiddel: De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 6 weken en start op 29 september 2021. U kunt uw bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders, postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Naar boven