Aanvraag omgevingsvergunning achter Zuiderstraat 6 tot en met 6g te Zeijen; het aanleggen van een vijver

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo maken bekend dat zij onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Locatie : achter Zuiderstraat 6 tot en met 6g te Zeijen

Omschrijving : het aanleggen van een vijver

Ontvangen : 25 september 2021

Kenmerk : WABO-20211161

Rechtsmiddel: Tegen ingekomen aanvragen kan geen bezwaar gemaakt worden.

Naar boven