Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 338587omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst melding, Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes

Op 6 juli 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Zuideruitweg 17, 1608ET Wijdenes. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000839. De melding betreft:

  • slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.