Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 338212omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Bachstraat 20, 6164BZ Geleen

Betreft :aanvraag uitweg

Locatie:Bachstraat 20, 6164BZ Geleen.

Kenmerk:2021-014186

Besluit datum: 28-09-2021

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.