Kennisgeving verlengen beslistermijn voor het kappen van 67 bomen op het adres De Kamp 5 te Well L.

 

De Gemeente Bergen (L) heeft voor de volgende aanvraag besloten de beslistermijn te verlengen met maximaal zes weken: De Kamp 5, 5855 EG Well L. (verzonden op 29-09-2021). De beslistermijn wordt verlengd omdat er nog geen beslissing is genomen op de aanvraag. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 november 2021.

Waarom dit bericht?

Voor een reguliere procedure bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning geldt een beslistermijn van 8 weken. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met maximaal 6 weken te verlengen wanneer de omstandigheden daar aanleiding toe geven. Met deze kennisgeving wordt aangegeven dat in de betreffende procedure hiervan gebruik wordt gemaakt.

Heeft u vragen over het besluit?

Voor vragen of opmerkingen kunt u bellen met de Gemeente Bergen (L). Dit kan via het telefoonnummer 0485 34 83 83.

Naar boven