Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 337978omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het bouwen van een woning op het perceel Bronland 4 in Spierdijk (kavel 22, Spierland)

Op 23 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Bronland 4 in Spierdijk (kavel 22, Spierland). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001033. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.