Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 337887omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het verplaatsen van een uitrit op het perceel Jacob Bakkerstraat 17 in De Goorn

Op 24 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een uitrit op het perceel Jacob Bakkerstraat 17 in De Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001042. De aanvraag betreft:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.