Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 337789omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het vernieuwen en vergroten van een schuur op het perceel Zuid-Spierdijkerweg 56 in Spierdijk

Op 21 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het vernieuwen en vergroten van een schuurop het perceel Zuid-Spierdijkerweg 56 in Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001014. De aanvraag betreft:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.