Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 3377Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 18A en 18G in Best

Op 30 december 2020 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het wijzigen van het gebruik van twee bestaande panden naar wonen

Locatie:

Hoofdstraat 18A en 18G in Best

Activiteit:

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Dossiernummer:

WABO_VERG-20-01920

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.