Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 337232omgevingsvergunning



Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Boulevard 3, 6127AX Grevenbicht

Betreft:veranderen horeca naar 2 woningen

Locatie:Boulevard 3, 6127AX Grevenbicht.

Kenmerk:2021-013779

Besluit datum:27 september 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.