Gemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Torenstraat 24, Medemblik week 39

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

plaatsen van twee dakkapellen aan de voorzijde en een dakopbouw aan de achterzijde

 

met verzenddatum 22-09-2021

 

Uiterlijk op 05-11-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.

 

 

Naar boven