Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 336454omgevingsvergunningOntwerp omgevingsvergunning Grootslagweg 24 te Andijk (gemeente Medemblik)

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan:

een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande kas met dagbesteding naar een zorgcomplex met nachtverblijven en het brandveilig in gebruik nemen van het complex op het perceel Grootslagweg 24 in Andijk (dossiernummer Z-20-126615).

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf 1 oktober 2021 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Dit kan alleen op afspraak. Bel hiervoor met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.