Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 336297omgevingsvergunningBesluit vergunningsvrij op omgevingsvergunning regulier, Dr. Schaepmanstraat 31, 6162XL Geleen

Betreft: bouw garage

Locatie: Dr. Schaepmanstraat 31, 6162XL Geleen

Datum besluit:27 september 2021, Verzenddatum besluit: 27-09-2021

Kenmerk:2021-016111 Z/21/045403

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

U kunt geen bezwaar maken omdat het bouwwerk valt onder de regels voor bergunningsvrij bouwen vanhet BOR bijlage 2.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.