Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 335661omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 september 2021 tot en met 22 september 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Markt 13, Standdaarbuiten

wijzigen van de brandcompartimentering (toevoegen zelfstandige woning op verdieping)

15 september 2021

Doctor Ariënslaan 90, Zevenbergen

verwijderen van bomen en diepgewortelde beplanting

16 september 2021

Voorstraat 42-44, Willemstad

intern verbouwen van een pand

16 september 2021

Roodevaart, Moerdijk

aanleggen van een mantelbuis

22 september 2021

Sluisweg 29, Heijningen

aanleggen van een mantelbuis

22 september 2021

Markt 13, Standdaarbuiten

legaliseren van een woning

15 september 2021

Hoge Zeedijk 64, Langeweg

veranderen en vergroten van de woning

15 september 2021

Roode Kreek 6, Fijnaart

bouwen van een woning

14 september 2021

Kreekdijk 8, Standdaarbuiten

legaliseren van een 2e in-/uitrit aan de Eerste Kruisweg bij de woning

15 september 2021

De Langeweg 46, Langeweg

wijzigen van een voormalige school in een woonbestemming met 8 eenheden

14 september 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.