Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dijkweg 182A, 1619JA Andijk

 

Op 24 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van bestemming van gastenverblijf in mantelzorgwoning op het perceel Dijkweg 182A, 1619JA Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000849. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven