Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 335235omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kleijne Hove 20, 5473 TX Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 22-09-2021

 

Het bouwen van een levensloopbestendige aanbouw

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 29 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze