Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 334849ander besluit van algemene strekkingIntrekken Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2012

De raad van de gemeente Medemblik,

 

gelezen het bijbehorend voorstel van het presidium d.d. 30 augustus 2021;

 

gelet op het besluit van de raad d.d. 20 mei 2021 m.b.t. Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2021;

besluit

 

De Verordening Rekenkamercommissie gemeente Medemblik 2012 in te trekken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 9 september 2021.

De griffier,

De voorzitter,