Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 33431Beschikkingen | afhandelingBesluit nummeraanduiding, toekennen adres/huisnummer, Leerbroekseweg 36 te Leerbroek

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden heeft besloten de volgende adressen/huisnummers toe te kennen:

 

 

Leerbroekseweg 36 te Leerbroek (datum besluit: 1 februari 2021, zaaknummer VHL206043)

 

 

Bezwaar

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep tenzij u, door dit besluit, rechtstreeks in uw belang wordt getroffen. Alleen in dat geval kan bezwaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden.

Voor het indienen van een bezwaarschrift wordt u verwezen naar de website van de gemeente Vijfheerenlanden.