Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 334193omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kantoorruimte op het perceel Tender 2, 1687JB Wognum

De gemeente heeft op 24 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000516 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een kantoorruimte op locatie Tender 2, 1687JB Wognum te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.