Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 334145omgevingsvergunningCorry van Kleefstraat (kavel U14) VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Corry van Kleefstraat (kavel U14), bouwen van woning

Verzonden 22 september 2021